Laden...

WELKOM BIJ CP-ADVICE

Kathodische bescherming is een bijzonder nuttige techniek om corrosieproblemen op te lossen. De technische kennis en kunde haalt u eenvoudig in huis door het inzetten van CPA.

Welkom bij CP-Advice

Kathodische bescherming is als geen andere techniek in staat om kosten te besparen. Technische vraagstukken omtrent levensduur en duurzaamheid worden overtuigend, aantoonbaar en efficiënt opgelost. Vanuit CPA leveren wij alle ondersteunende diensten die nodig zijn voor het toepassen van KB. De meeste consultants zullen vaak een slag om de arm houden bij het uitbrengen van advies. Bij ons niet: U krijgt duidelijke taal en praktische invulling van de werkzaamheden.

Over CP-Advice

Kathodische bescherming is als geen andere techniek in staat om kosten te besparen. Technische vraagstukken omtrent levensduur en duurzaamheid worden overtuigend, aantoonbaar en efficiënt opgelost. Vanuit CPA leveren wij alle ondersteunende diensten die nodig zijn voor het toepassen van KB. De meeste consultants zullen vaak een slag om de arm houden bij het uitbrengen van advies. Bij ons niet: U krijgt duidelijke taal en praktische invulling van de werkzaamheden.
Zo is het bij Kathodische Bescherming vaak de vraag hoe het KB-systeem het best ontworpen kan worden. Hierover zijn vele richtlijnen en normen geschreven, maar vast omlijnde recepturen of ontwerpspecificaties zijn niet voorhanden. Het vereist dan een zeer brede en ruime kennis van alle beschikbaar zijnde systemen om de optimale ontwerpkeuzes te maken. Bij CPA hebben wij die kennis en de ervaring om dat aan te tonen. Uw project kan worden geïllustreerd aan de hand van vergelijkbare toepassingen van KB-systemen.
Sinds het verschijnen van de norm NEN-EN15257 in 2007 wordt er hard gewerkt aan de persoonscertificatie rondom KB. CPA levert hier ook zijn bijdrage in door kennis te verspreiden en cursussen te geven rondom KB. Ook met het ontwikkelen van nieuwe anodematerialen en monitoringssystemen loopt CPA voorop in Europa. Voeg daar dan nog bij dat CPA een groot deel van de KB-systemen op beton in Nederland monitored (jaarlijks controleert) en het mag duidelijk zijn dat bij CPA de kennis up-to-date is en wordt gehouden.
beschermings-criterium
beschermingscriterium
beton-corrosie
beton-roest
betonrot
beton-inspectie
beton-onderzoek
beton-schade
betonmetingen
beton-inspecteren
corrosie-van-de-wapening
monitoring-en-controle
potentiaalmeting
kb-en-monitoring
wapeningscorrosie
wapening-roest
betononderzoek
betonrot-behandelen
betonrot-controle-monitoring
roesten-beton
vloeronderzoek
roestend-betonijzer
putcorrosie
reparatie-betonrot
kathodische-bescherming-opleiding
kathodische-bescherming-cursus
chloride-meting
wapeningcorrosie
beton-inspectie-bedrijf
beton-onderzoeken
beton-schades
betonroest
betonschade
beton-beschermings-criterium
kathodische-bescherming-monitoring
vloer-onderzoek
betononderzoek-betoninspectie
chloride-in-beton
testpagina
nehobo-vloer inspectie-onderzoek manta-vloer inspectie-onderzoek kwaaitaal-vloer inspectie-onderzoek kwaaitaal-vloer herstel-reparatie manta-vloer herstel-reparatie nehobo-vloer herstel-reparatie Kathodische bescherming KB Beton Kathodische bescherming KB wapening wapeningsstaal